zamówienie na:

realizację techniczną montażu sceny, nagłośnienia oraz oświetlenia podczas Dni Starogardu Gdańskiego VIII Wielki Jarmark Kociewski 26-27 czerwiec 2020 r.

zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe pozaustawowe
nr sprawy: 8/2020
wartość: do 30 tyś euro
termin składania ofert: 10 marca 2020  11:00
wynik postępowania: Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że w ramach zapytania ofertowego na "realizację techniczną montażu sceny, nagłośnienia oraz oświetlenia podczas Dni Starogardu Gdańskiego VIII Wielki Jarmark Kociewski 26-27 czerwiec 2020 r." została wybrana oferta Audioline Sp.z o.o. z siedzibą przy ul. Wejhera 20, 84-252 Orle.