Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji

 

Ośrodek prowadzi działalność polegającą na tworzeniu i upowszechnianiu kultury fizycznej, rekreacji i 

turystyki. 

Podstawowym  celem Ośrodka jest zabezpieczenie potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Starogard 

Gdański w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki poprzez: 

1. administrowanie powierzonymi obiektami, 

2. prowadzenie działalności na obiektach powierzonych, w tym: wydzierżawianie, wynajmowanie oraz 

oddawanie w użytkowanie obiektów, 

3. organizowanie imprez rekreacyjnych, sportowych oraz widowiskowych w tym również o charakterze 

masowym, 

4. inicjowanie i realizowanie rozbudowy oraz modernizacji powierzonej bazy rekreacyjnej i sportowej 

oraz jej przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 

5. udostępnianie obiektów w celu organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych, 

6. promowanie kultury fizycznej, 

7. organizowanie szkoleń, 

8. pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności, 

9. współdziałanie z innymi organizacjami w zakresie działalności Ośrodka.

metryczka


Wytworzył: Iwona Trocha (3 grudnia 2018)
Opublikował: Iwona Trocha (3 grudnia 2018, 13:41:17)

Ostatnia zmiana: Iwona Trocha (8 stycznia 2020, 14:13:15)
Zmieniono: wprowadzona statutem

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4237