Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

wykonanie konserwacji, napraw i usuwania usterek instalacji elektrycznej w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz pełnienie dozoru energetycznego.

zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe pozaustawowe
nr sprawy: 1/2019
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 21 stycznia 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Zwiększenie zakresu robót 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)