Informacje nieudostępnione

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U.z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) informujemy, że:
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim posiada stronę internetową pod adresem:  http://www.osir.com.pl, na której zgromadzone są informacje dotyczące naszej działalności. 
  •  Udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek.
  • Wnioski można składać w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim  -  ul.Olimpijczyków Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gdański w godzinach pracy lub na adres e-mail:osir@osir.com.pl.   

Informacja, która może być udostępniona niezwłocznie w formie ustnej czy pisemnej nie wymaga pisemnego wniosku o udostępnienie.
 

metryczka


Wytworzył: Iwona Trocha (26 lutego 2018)
Opublikował: Iwona Trocha (26 lutego 2018, 13:38:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1122